Lietot (), Sapply (), Tapply () R

piemērot (), lapply (), sapply (), tapply () Funkcija R ar piemēriem

Šīs apmācības mērķis ir iepazīstināt ar funkciju () funkciju kolekciju. Funkcija Apply () ir visvienkāršākā no visām kolekcijām. Mēs arī mācīsimies sapply (), lapply () un tapply (). Lietot kolekciju apm