Bdd Rest Api Testēšana

Uzvedības virzīta attīstība (BDD) REST API pārbaude, izmantojot Behave

Kas ir BDD? BDD ir uz uzvedību balstīta attīstība. Tā ir viena no veiklas programmatūras izstrādes metodēm. To sauc arī par TDD paplašinājumu, t.i., testu vadītu attīstību. BDD gadījumā testa gadījumi