C# Hashtable

C# Hashtable ar piemēriem

Kas ir hashtable C#? Jaukšanas tabula ir īpaša kolekcija, ko izmanto atslēgas vērtību vienumu glabāšanai. Tā vietā, lai saglabātu tikai vienu vērtību, piemēram, kaudzīti, masīvu sarakstu un rindu, jaukšanas tabula saglabā 2