C ++ Operatora Pārslodze

C ++ operatora pārslodze ar piemēriem

Izmantojot operatora pārslodzi C ++, vienā darbības jomā varat norādīt operatoram vairākas nozīmes. Operatora pārslodzes mērķis ir nodrošināt operatora īpašo nozīmi lietotāja definētam datu tipam.