C# Mainīgie Un Operatori

C# Mainīgie un operatori ar piemēru

C# Mainīgie Mainīgais ir nosaukums, kas piešķirts uzglabāšanas zonai, ko izmanto dažādu datu veidu vērtību glabāšanai. Katram C# mainīgajam ir jābūt noteiktam tipam, kas nosaka tā lielumu un izkārtojumu