Komandrinda

Komandrindas argumenti Java ar piemēru

Komandrindas arguments ir informācija, kas tiek nodota programmai, palaižot programmu. Šajā apmācībā uzziniet, kas ir komandrindas arguments Java, izmantojot piemēru.