Nosacīti Paziņojumi

JavaScript nosacītie apgalvojumi: IF, Else, Else IF (piemērs)

Nosacīti paziņojumi tiek izmantoti, lai izlemtu izpildes plūsmu, pamatojoties uz dažādiem nosacījumiem. Ja nosacījums ir patiess, varat veikt vienu darbību, un, ja nosacījums ir nepatiess, varat veikt citu darbībuVBScript nosacījuma paziņojums: IF Else, ElseIF, Select Case Example

Programmēšanas laikā jums būs jāpieņem noteikti lēmumi un jāveic dažādas darbības, pamatojoties uz šiem lēmumiem. Šādās situācijās jūs izmantosit nosacījumus.