Datu Noliktava Pret Data Mart

Datu noliktava pret Data Mart: ziniet atšķirību

Kas ir datu noliktava? Datu noliktava apkopo un pārvalda datus no dažādiem avotiem, lai sniegtu nozīmīgu ieskatu uzņēmējdarbībā. Tā ir datu kolekcija, kas ir atsevišķi no operētājsistēmas