Defekta Blīvums

Kas ir defekta blīvums? Formula, ko aprēķināt, izmantojot piemēru

Defekta blīvums ir programmatūrā/modulī apstiprināto defektu skaits noteiktā darbības vai izstrādes periodā, dalīts ar programmatūras/moduļa lielumu. Tas ļauj izlemt, vai pieci