Aprakstošā Programmēšana

Aprakstošā programmēšana QTP/UFT: dinamiska un statiska

Šī apmācība parāda, kā QTP skriptos un divos veidos izmantot aprakstošo programmēšanu. Statisks un dinamisks