Er Diagramma Dbvs

ER diagramma: entītiju attiecību diagrammas modelis | DBVS piemērs

Kas ir ER modelis? ER jeb (entītiju relāciju modelis) ir augsta līmeņa konceptuāla datu modeļa diagramma. Entītiju-attiecību modelis ir balstīts uz reālās pasaules entītiju jēdzienu un attiecībām starp tām