Etl Pret Elt

ETL vs ELT: jāzina atšķirības

Kas ir ETL? ETL ir saīsinājums no ekstrakta, pārveidošanas un ielādes. Šajā procesā ETL rīks iegūst datus no dažādām RDBMS avota sistēmām un pēc tam pārveido datus, piemēram, izmantojot aprēķinus