Funkcijas R Programmēšana

F programmēšanas funkcijas (ar piemēru)

Kas ir funkcija R? Funkcija programmēšanas vidē ir instrukciju kopums. Programmētājs izveido funkciju, lai izvairītos no viena un tā paša uzdevuma atkārtošanas vai samazinātu sarežģītību. Funkcijai vajadzētu būt