Funkcijas

MySQL funkcijas: virkne, cipars, lietotāja definēts, saglabāts

Funkcijas ir vienkārši koda gabali, kas veic dažas darbības un pēc tam atgriež rezultātu. Dažas funkcijas pieņem parametrus, bet citas funkcijas nepieņem parametrus.

PHP funkcija: kā definēt? Iebūvēts | Stīga | Lietotājs definēts

PHP funkcija ir atkārtoti lietojams koda gabals vai bloks, kas veic noteiktu darbību. PHP ir 700+ iebūvētas funkcijas, piemēram, virkne, cipars, is_number, number_format, rand, round, Date & User Defined Functions.

SQLite virkņu funkcijas: REPLACE, SUBSTR, TRIM, ROUND (piemēri)

Šajā apmācībā jūs mācāties- virkņu funkcijas, piemēram, garums, augšējais, apakšējais, apakšstruktūra, aizstāt, apgriezt, abs, apaļš, tipa, pēdējā_ieliktņa_rinda, sqlite_version ()