Ģeneralizēts Lineārais Modelis R

GLM R: vispārināts lineārs modelis ar piemēru

Kas ir loģistiskā regresija? Loģistisko regresiju izmanto, lai prognozētu klasi, t.i., varbūtību. Loģistiskā regresija var precīzi paredzēt bināro rezultātu. Iedomājieties, ka vēlaties paredzēt, vai loa