Group By

SQL GROUP BY un HAVING klauzula ar piemēriem

Klauzula GROUP BY ir MYSQL komanda, ko izmanto, lai grupētu rindas ar vienādām vērtībām. Klauzula HAVING tiek izmantota, lai ierobežotu GROUP BY klauzulas atgrieztos rezultātus.