Kā Izveidot Pārdošanas Pasūtījumu

Kā izveidot pārdošanas pasūtījumu: SAP VA01

Pamatinformācija: “Pārdošanas pasūtījums” ir līgums starp Klientu un Pārdošanas organizāciju par noteiktu preču un/vai pakalpojumu piegādi noteiktā laika periodā. Visa būtiskā informācija no Cust