Html Pret Html5

Atšķirība starp HTML un HTML5

Pirms apgūt HTML un HTML5, iemācīsimies: Kas ir iezīmēšanas valoda? Iezīmēšanas valoda - sistēmas dizains, lai anotētu dokumentu tā, lai to varētu sintaktiski atšķirt. Tas izmanto