Naudas Plūsmas Nozīme

Naudas plūsmas pārskata nozīme ar piemēru

Naudas plūsmas pārskats parāda, kā uzņēmums ir iztērējis savu naudu. To bieži izmanto kopā ar pārējiem diviem galvenajiem pārskatiem - peļņu un zaudējumiem un bilanci. Tā ir trešā uzņēmuma finanšu pārskatu sastāvdaļa.