Indeksēšana Un Sagriešana Numpy

NumPy masīvu indeksēšana un sagriešana Python ar piemēru

Indeksēšana un sagriešana Datu sagriešana ir niecīga, izmantojot numpy. Mēs sagriezīsim matricu “e”. Ņemiet vērā, ka programmā Python jums ir jāizmanto iekavas, lai atgrieztu rindas vai kolonnas ## Slice import numpy kā np e =