Informācija Pret Zināšanām

Informācija pret zināšanām: galvenās atšķirības

Kas ir informācija? Informācija ir datu kopums, kas tiek atbilstoši apstrādāts atbilstoši dotajai prasībai. Tas tiek apstrādāts, strukturēts vai parādīts noteiktā kontekstā, lai tas būtu jēgpilns