Ievietot, Atjaunināt Un Dzēst

Ievietot, atjaunināt, dzēst: ASP.NET datu bāzes savienojuma apmācība

Piekļuve datiem no datu bāzes ir svarīgs jebkuras programmēšanas valodas aspekts. Nepieciešams, lai jebkura programmēšanas valoda spētu strādāt ar datu bāzēm. ASP.Net ir iespēja w

SQLite INSERT, UPDATE, DELETE Vaicājums ar piemēru

Datu modifikācijas klauzulas SQLite ir paziņojumi INSERT, UPDATE un DELETE. To izmanto jaunu rindu ievietošanai, esošo vērtību atjaunināšanai vai rindu dzēšanai no datu bāzes. Šajā apmācībā, yo