Junit Izņēmuma Tests

JUnit paredzamā izņēmuma tests: @Test (paredzēts)

JUnit nodrošina iespēju izsekot izņēmumam, kā arī pārbaudīt, vai kods rada gaidīto izņēmumu. Junit4 nodrošina vienkāršu un lasāmu izņēmumu pārbaudes veidu, ko varat izmantot