Testēšana Ar Atslēgvārdiem

Atslēgvārdu vadīta testēšanas sistēma ar piemēru

ATSLĒGVADĪBAS TESTĒŠANA ir skriptu metode, kas izmanto datu failus, lai saturētu ar pārbaudāmo lietojumprogrammu saistītos atslēgvārdus. Šie atslēgvārdi apraksta darbību kopumu, kas nepieciešams, lai veiktu noteiktu darbību.