Kartēšana Datorzinātnēs

Kartēšana informātikā: Izveidot, Komponenti, Parametrs, Mainīgs

Kartēšana ir avota un mērķa objektu kolekcija, kas savienota ar transformāciju kopumu. Šīs transformācijas sastāv no noteikumu kopuma, kas nosaka datu plūsmu un datu ielādes veidu