Mongodb Pret Mysql

MongoDB pret MySQL: kāda ir atšķirība?

Kas ir MongoDB? MongoDB ir uz dokumentiem orientēta NoSQL datu bāze, ko izmanto liela apjoma datu glabāšanai. MongoDB ir datubāze, kas parādījās ap 2000. gadu vidu. Tas ietilpst NoSQ kategorijā