Normalizācija

Kas ir normalizēšana SQL? 1NF, 2NF, 3NF, BCNF datu bāzes (DBVS) piemērs

Normalizācija datu bāzē 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF, 6NF. Normalizācija ir datu bāzes projektēšanas tehnika, kas organizē tabulas tā, lai samazinātu datu dublēšanos un atkarību.