Pārskats Cenu Noteikšanas Procedūra

Pārskats par cenu noteikšanas procedūru SAP

Cenu noteikšanas procedūra MM modulī ir veids, kā noteikt cenas iepirkuma dokumentos. Tas mums nodrošina funkcionalitāti, lai dažādām vajadzībām piešķirtu dažādus aprēķinu veidus. Cenu noteikšanas procedūras noteikšana c