Pakotnes Pl/sql

Oracle PL/SQL pakotne: tips, specifikācija, pamatteksts [piemērs]

PL/SQL pakete ir loģiska saistītās apakšprogrammas (procedūras/funkcijas) grupēšana vienā elementā. Pakotne tiek apkopota un saglabāta kā datu bāzes objekts, ko var izmantot vēlāk.