Parametrizācija

Datu piegādātājs un testsNG XML: parametrs selēnā (piemērs)

Ir divi veidi, kā mēs varam sasniegt parametrēšanu TestNG 1. Izmantojot parametru anotāciju un TestNG XML failu. 2. Ar DataProvider anotācijas palīdzību.