Iespējamie Drošības Draudi

Iespējamie drošības draudi jūsu datorsistēmām

Datorsistēmas draudi ir jebkas, kas izraisa datu zudumu vai sabojāšanu vai aparatūras un/vai infrastruktūras fizisku bojājumu.