Galvenais Skaitlis No 1 Līdz 100

Programma primārā skaitļa drukāšanai no 1 līdz 100 Java

Kas ir galvenais skaitlis? Pirmskaitlis ir skaitlis, kas dalās tikai ar 1 vai pats. Piemēram, 11 ir dalāms tikai ar 1 vai pats. Citi pirmskaitļi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 .... Piezīme: 0 un 1