Process

Linux/Unix procesu vadība: ps, kill, top, df, free, jaukas komandas

Lai pārvaldītu Linux procesu, mēs izmantojam komandas bg, fg, top, ps, kill PID, nice, renice, df, free utt. Mēs mācāmies Linux utilītas, procesu un komandas ar piemēriem.