Python Copy Fails

Python COPY fails, izmantojot shutil.copy (), shutil.copystat ()

Python nodrošina iebūvētas funkcijas, lai viegli kopētu failus, izmantojot utilītas Operating System Shell. shutil.copy (src, dst), shutil.copystat (src, dst)