Pievienot Python Vārdnīcu ' `title` =' Pievienota Python Vārdnīca: Kā Pievienot Atslēgas/vērtības Pāri

Pievienota Python vārdnīca: kā pievienot atslēgu/vērtību pāri

Vārdnīca ir viens no svarīgākajiem Python pieejamajiem datu veidiem. Dati vārdnīcā tiek saglabāti kā atslēgu/vērtību pāris. To atdala ar kolu (:), un atslēgu/vērtību pāri atdala ar komatu (,