Python List count () ar EXAMPLES

Pitonu skaits

Count () ir iebūvēta funkcija programmā Python. Tas atgriezīs konkrētā saraksta elementa kopējo skaitu. Funkcija count () tiek izmantota, lai uzskaitītu saraksta elementus, kā arī virkni.

Šajā Python apmācībā jūs uzzināsit:

Python sarakstu skaits ()

Count () ir iebūvēta funkcija programmā Python. Tas atgriezīs noteiktā saraksta elementa skaitu.

Sintakse:

 list.count(element) 

Parametri:

elements : Elements, kuru vēlaties atrast.

Atgriešanās vērtība:

Metode count () atgriezīs veselu skaitli, t.i., dotā elementa skaitu no dotā saraksta. Tas atgriež 0, ja vērtība nav atrodama dotajā sarakstā.

1. piemērs: sarakstu skaits

Šis piemērs parāda funkciju count (), kas darbojas sarakstā: | _+_ |

Rezultāts: | _+_ |

2. piemērs: atrodiet elementu (dublikātu) skaitu noteiktā sarakstā

 list1 = ['red', 'green', 'blue', 'orange', 'green', 'gray', 'green'] color_count = list1.count('green') print('The count of color: green is ', color_count) 

Rezultāts: | _+_ |

Kopsavilkums:

  • Count () ir iebūvēta funkcija programmā Python. Tas atgriezīs noteiktā saraksta vai virknes elementa skaitu.
  • Saraksta gadījumā saskaitāmais elements jāpiešķir funkcijai count (), un tas atgriezīs elementa skaitu.
  • Metode count () atgriež veselu skaitli.