Python Zip Fails Ar Piemēru

Python ZIP fails ar piemēru

Python ļauj ātri izveidot zip/tar arhīvus. Pēc šādas komandas tiks saspiests viss direktorijs, shutil.make_archive (output_filename, 'zip', dir_name)