Kvalitātes Nodrošināšana

Kas ir kvalitātes nodrošināšana (QA)? Process, metodes, piemēri

Izpratne par klientu prioritāti kvalitātes nodrošināšanā, vienlaikus izstrādājot programmatūras produktus un stratēģiska plānošana tās izpildei, ir kvalitātes nodrošināšanas komandas galvenais mērķis.