Noņemt Elementu No Python List

Elementa noņemšana no Python LIST [notīrīt, izcelt, noņemt, del]

Python List datu tips palīdz sakārtot dažādu datu vienumus sakārtotā secībā. Dati tiek ierakstīti kvadrātiekavās (), un vērtības ir atdalītas ar komatu (,). Programmā Python saraksta datu tipam ir pieejamas daudzas metodes, kas palīdz noņemt elementu no noteiktā saraksta.