Maršrutētāja Pārveidošana

Maršrutētāja pārveidošana informātikā: vairāku apstākļu piemērs

Līdzīgi filtru transformācijai, arī maršrutētāja transformācija tiek izmantota avota datu filtrēšanai. Papildus filtrēšanai piedāvātā papildu funkcionalitāte ir tā, ka izmestie dati (filtrētie dati)