Pārdošanas Dokuments

SAP pārdošanas dokumentu apmācība: VA01, VA02, VA03

Pārdošanas pasūtījums ir līgums starp klientu un tirdzniecības organizāciju par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu klientam noteiktā termiņā. Tiek iegūti dati pārdošanas pasūtījumu ekrānā