Scale Agile Framework (Safe)

SAFe metodoloģijas apmācība: kas ir mērogots veikls ietvars

Scaled Agile Framework SAFe ir brīvi pieejama tiešsaistes zināšanu bāze, kas ļauj jums piemērot liesās veiklās metodes uzņēmuma līmenī. SAFe vispirms tika izstrādāts šajā jomā un tika izstrādāts