Selēns C# Tīmekļa Draiveris

Selēna C# tīmekļa draivera apmācība: NUnit piemērs

Šajā apmācībā mēs apspriedīsim darbu ar selēnu C# kopā ar Visual Studio IDE. NUnit ir vienību testēšanas sistēma, ko atbalsta Visual Studio un Selēna WebDriver