Stemming Un Lemmatization

Stemming un lemmatization Python NLTK ar piemēriem

Kas ir Stemming? Stemming ir sava veida vārdu normalizēšana. Normalizācija ir metode, kurā teikuma vārdu kopums tiek pārvērsts secībā, lai saīsinātu tā meklēšanu. Vārdi, kas ha