Sap Struktūras

Organizācijas, uzņēmumu, personāla struktūra SAP

Struktūrām ir jāatspoguļo likumā noteiktie, reģionālie un organizatoriskie apstākļi organizācijā. Darbinieku piešķiršana struktūrām ir pirmais solis personas datu ievadīšanai.