T Pārbaude R

T tests R: viens paraugs un pārī (ar piemēru)

Kas ir statistikas secinājums? Stastisks secinājums ir māksla izdarīt secinājumus par datu izplatīšanu. Datu zinātnieks bieži tiek pakļauts jautājumam, uz kuru var atbildēt tikai sc