Tcp/ip Vs Osi Modelis

TCP/IP vs OSI modelis: kāda ir atšķirība?

Kas ir OSI modelis? OSI modelis ir loģisks un konceptuāls modelis, kas nosaka tīkla komunikāciju, ko izmanto sistēmas, kas atvērtas savstarpējai savienošanai un saziņai ar citām sistēmām. Atvērtās sistēmas inte