Testa Plānošana

TESTA PLĀNS: Kas ir, kā izveidot (ar piemēru)

Pārbaudes plāns: kas ir testa plāns? Pārbaudes plāns ir detalizēts dokuments, kurā aprakstīta testa stratēģija, mērķi, grafiks, novērtējums, rezultāti un resursi, kas nepieciešami programmatūras produkta testēšanai.