Metieni

Mētā atslēgvārdu Java ar piemēru

Atslēgvārds “throws” tiek izmantots, lai paziņotu, ka metode var radīt vienu vai dažus izņēmumus. Zvanītājam ir jāapzinās izņēmumi. Izmantojot piemēru, uzziniet Java atslēgvārdu Java.