Uml Attiecības

UML attiecības ar PIEMĒRU: atkarība, vispārināšana, realizācija

Attiecības UML tiek izmantotas, lai attēlotu saikni starp dažādām lietām. To sauc arī par saiti, kas apraksta, kā divas vai vairākas lietas var būt savstarpēji saistītas sistēmas izpildes laikā